Jana Čolláková

Bakalářská práce

Využití optických měřících systémů pro kontrolu kvality a optimalizaci zadní signální svítilny automobilu

Optical measurement system application for quality control and optimization of automotive rear signal lamp
Anotace:
Bakalářská práce se snaží seznámit s technologiemi zpracování a vyhodnocování prostorových dat se zaměřením na technologii optického skenování. V první části je popsáno několik druhů 3D skenerů a jejich využití v různých oborech. V praktické části je předvedeno měření optickým 3D skenerem reálného výrobku
Abstract:
The bachelor work is concerned with acquiring and processing of three-dimensional data with focus on optical scanning technology. Several types of 3D scanners and their various applications in diverse areas are described in the theoretical part of this work. In the practical part, a measurement of the real object by 3D optical scanner is demonstrated
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Vladimír Dobruš
  • Oponent: Jan Podloucký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Přístrojová optika