Jiří PTÁČEK

Diplomová práce

Analýza chyb ve vybraných matematických úlohách studentů na začátku jejich vysokoškoleského studia.

Analysis of mistakes in selected mathematical problems of students at the beginning of their university studies.
Anotace:
Tato práce navazuje na absolventské práce Aleše Bjačka (2016), Magdaleny Kaczurové (2017) a Martina Nováčka (2018), které se věnují chybám žáků ve výuce matematice. První část práce je věnována teorii, která uvede čtenáře do základní problematiky. Není však příliš obsáhlá, jelikož výše zmíněné práce mají tuto část velmi dobře zpracované a jednalo by se o přepisování informací. Má práce je zaměřena …více
Abstract:
This thesis builds upon the graduate works of Ales Bjaska (2016), Magdalena Kaczurová (2017) and Martin Novacek (2018), who dealt with pupils' errors in teaching mathematics. First theoretical part of the thesis makes introduction to the basic issues. However, it is not very extensive, as the above-mentioned thesis have dealt with this part very well and it would be only re-use of information. My thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PTÁČEK, Jiří. Analýza chyb ve vybraných matematických úlohách studentů na začátku jejich vysokoškoleského studia.. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Učitelství biologie - matematiky pro 2. stupeň základních škol a středních škol (dvouoborové)