Bc. Jiří Krov

Diplomová práce

Hodnocení image firmy Heineken Česká republika a.s.

Evaluation of the company image Heineken Czech Republic a.s.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem firemní image, jejímž smyslem je z pohledu managementu a marketingu tuto image utvářet a ovlivňovat chování vztahových skupin k dané organizaci. Cílem práce je vysvětlit problematiku firemní image, identifikovat nástroje kterými se image tvoří a jakým způsobem se provádí její výzkum. V první, teoretické části práce je obecně vysvětlen pojem image. Následně význam …více
Abstract:
This thesis is dealing with the company image analysis, its meaning from the management and marketing point of view is to create this image and influence a behaviour of relating groups within organization. The aim of this work is to explain issues of company image, identify tools what is the image created by and the way of its research. The first, theoretical part explains the image concept in a general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace