Mgr. Vlastimil Reichel

Diplomová práce

Odhad a analýza DSGE modelu

Estimation and analysis of DSGE model
Anotace:
Tato práce je zaměřena na~finanční frikce trhu nemovitostí a jejich vliv na~ostatní makroekonomické proměnné. Konkrétně je zkoumán asymetrický vztah změny cen nemovitostí a spotřeby domácností. V~první části práce je vztah nejprve ověřen na kvartálních datech české ekonomiky pokrývajících období od prvního čtvrtletí roku 1998 do prvního čtvrtletí roku 2014. Ve druhé části je asymetrické chování spotřeby …více
Abstract:
This thesis deals with the financial frictions in real estate market and their influence on other macroeconomic variables. More specifically, we studied the asymmetric relationship of housing prices and household consumption. The first section of the thesis contains the verification of this relationship on quarterly data for the Czech Republic covering the period from the first quarter of 1998 to first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta