RNDr. Jiří Materna, Ph.D.

Doctoral thesis

Probabilistic Semantic Frames

Probabilistic Semantic Frames
Abstract:
V komunitě počítačových lingvistů během několika posledních dekád výrazně vzrostla popularita takzvaných sémantických rámců. Sémantické rámce jsou datové struktury zachycující význam lexikálních jednotek pomocí množiny sémantických rolí. Na sémantické rámce lze nahlížet také jako na formální reprezentaci prototypických situací, které jsou příslušnými lexikálními jednotkami evokovány. Lingvisté tyto …more
Abstract:
During recent decades, semantic frames, sometimes called semantic or thematic grids, have been becoming increasingly popular within the community of computational linguists. Semantic frames are conceptual structures capturing semantic roles valid for a set of lexical units, which can alternatively be seen as a formal representation of prototypical situations evoked by lexical units. Linguists use them …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc., Dr. Maciej Piasecki, RNDr. Martin Holub, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky