Jakub Čechura

Bachelor's thesis

Dopady kapitálových požadavků Basel II a Basel III na bankovní sektor v ČR

The Impacts of Basel II and Basel III Capital Requirements on the Banking Sector in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je rozbor regulatorních pravidel Basel II a Basel III s důrazem na jejich dopady na tuzemský bankovní sektor. Pozornost je nejprve věnována vývoji pravidel kapitálové přiměřenosti až po vznik Basel II. Basel II a jeho třípilířová struktura, jenž se skládá z minimálních kapitálových požadavků, bankovního dohledu a tržní disciplíny, jsou následně analyzovány. Opomenuty nejsou …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is the analysis of regulatory framework Basel II and Basel III with the focus on their impact on the Czech banking sector. Firstly it is focused on the development of the capital adequacy rules till the emergence of Basel II. Basel II and its three-pillar structure, which consists of minimum capital requirements, supervisory and market discipline are analysed then. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 11. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Milan Matejašák
  • Reader: Kateřina Špániková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42561