BcA. Jana Tkáčová

Diplomová práce

„Estetika nepřítomnosti“ Heinera Goebbelse

Heiner Goebbels' "Aesthetics of Absence"
Anotace:
Diplomová práce „Estetika nepřítomnosti“ Heinera Goebbelse se zabývá analýzou přístupu Heinera Goebbelse k divadlu a jeho metodami tvorby s důrazem na teze, které prezentuje ve svých přednáškách a ve své práci. Goebbels se za 30 let své praxe dopracoval k principům otevřeného divadla „estetiky nepřítomnosti“, které dále rozvíjí ve své divadelní a pedagogické činnosti. Práce popisuje tyto principy v …více
Abstract:
Diploma thesis Heiner Goebbels' “Aesthetics of Absence” deals with the analysis of Heinrich Goebbels' approach to the theater and its methods of production with emphasis on the theses presented in his lectures and his work. In thirty years of his practice, Goebbels worked on the principles of an open theater of "aesthetics of absence", which is further developed in his theatrical and pedagogical activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Štěpánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/u0e2c/