Bc. Dita Hrazdírová

Bakalářská práce

Přeměna Divadla bratří Mrštíků na Městské divadlo Brno

Transformation from Mrštík brothers Theatre to the Brno City Theatre
Anotace:
Tématem předložené bakalářské práce je přeměna Divadla bratří Mrštíků na Městské divadlo Brno. Historie divadla je rozdělena do čtyř hlavních etap. Všechny části jsou popsány z hlediska organizační struktury, charakteristiky tehdejší doby, dramaturgie i režisérské tvorby. Hlavním cílem práce je odhalit a zhodnotit proměny divadla, ať už pozitivní či negativní, které provázely jeho formování až do dnešní …více
Abstract:
The topic of the thesis is the conversion of Mrštík Theatre to the City Theatre Brno. Theatre history is divided into four main stages. All parts are described in terms of organizational structure, characteristics of the time, dramaturgy and directorial work. The main goal is to reveal and assess changes in the theater, whether positive or negative, which accompanied its formation to the present day …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta