Bc. Kateřina Valášková

Bakalářská práce

Muzikálová scéna se zaměřením na divadlo Hybernia

Musical scene focusing on the Hybernia Theater
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na muzikálovou scénu České republiky s konkrétním zaměřením na pražské divadlo Hybernia. Cílem je charakterizovat vznik a současnou podobu muzikálové scény obecně, i se zaměřením na divadlo Hybernia. Práce obsahuje dvě dílčí části. První je teoretická a zaměřuje se na obecnou charakteristiku muzikálové scény. Popisuje významná muzikálová díla, která znamenala odrazový …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the musical scene of the Czech Republic with a particular focus on the Prague Hybernia Theater. The aim is to characterize the origin and current form of the musical scene in general, with a focus on the theater Hybernia. The work contains two parts. The first is theoretical and focuses on the general characteristics of the musical scene. Describes significant musical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta