Alžběta Stránská

Bakalářská práce

Alternativní programy artového kina jako nástroj ke zvýšení jeho atraktivity

Alternative programs of art house as a way to increase its attractiveness
Anotace:
Práce se zabývá strategií a aktivitami artových kin a to zejména pražských kin Aero, Světozor, Oko a s nimi spjaté filmové distribuční společnosti Aerofilms. Tyto subjekty totiž nejvýrazněji určují trendy na české kinematografické scéně a tato práce se zaměří na jejich konkrétní příklady. Teoretická část popíše způsoby, jakými se artová kina vymezují vůči své konkurenci a zároveň zvyšují svou prestiž …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the strategy and the activitites of art cinemas, specifically of the Prague cinemas Aero, Svetozor, Oko and with the related distribution company Aerofilms. These subjects determine the most significantly the trends on the Czech cinematographic scene and this bachelor thesis will focus on the specific examples of these trends. The theory part describes the ways that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Hanzlík
  • Oponent: Irena Tyslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33139