Ing. Zuzana Pávová

Diplomová práce

Soubor map obyvatelstva Pardubického kraje

Collection of population maps in Pardubice region
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá tvorbou atlasu zaměřeného na obyvatelstvo Pardubického kraje. Jedná se o koncepci tematického atlasu regionální úrovně. Úvodní kapitoly se věnují základním pojmům a literatuře spojené s tématem diplomové práce. Dále je uvedena charakteristika zájmového území a zdrojových dat. Stěžejní částí práce je tvorba map, zpracování celého atlasu a konečná grafická úprava. V atlase …více
Abstract:
The present work deals with proposing creation of the atlas of the population of the Pardubice region. This is the concept of thematic atlas regional level. Introductory chapters deal with the basic conceptsand literature related to the topic of the thesis. The following is characteristic of the area and the source data. The main part of the work is the creation of maps, atlas of the entire process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pávová, Zuzana. Soubor map obyvatelstva Pardubického kraje. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě