Bc. Michal Klauda, BA (Hons)

Master's thesis

Implementace prvků Business Process Managementu ve firmě Meopta optika, s.r.o.

Implementation of Business Process Management Pillars in Meopta - optika, s.r.o.
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vytvořit projektové řešení pro zeštíhlení a zprůhlednění in-terní dokumentace k interním procesům. Řešení spočívá ve vytvoření či doplnění proces-ních modelů tak, aby mohly zcela nahradit směrnice a tím se odstranila administrativní duplicita ve společnosti Meopta optika, s.r.o. Teoretická část se zabývá oblastí procesního řízení a řízení jakosti. Zejména je diskutováno …more
Abstract:
The aim of this Master thesis is to create a project to make simpler and transparent process documentation that modifies or completes process models so that they would fully substi-tute directives of a company and therefore the administrative duplication in the company Meopta optika, s.r.o. could be removed. The theoretical part deals with business process management and quality management. Especially …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Hrabal

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Klauda, Michal. Implementace prvků Business Process Managementu ve firmě Meopta optika, s.r.o. . Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe