Bc. Michal Klauda, BA (Hons)

Diplomová práce

Implementace prvků Business Process Managementu ve firmě Meopta optika, s.r.o.

Implementation of Business Process Management Pillars in Meopta - optika, s.r.o.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvořit projektové řešení pro zeštíhlení a zprůhlednění in-terní dokumentace k interním procesům. Řešení spočívá ve vytvoření či doplnění proces-ních modelů tak, aby mohly zcela nahradit směrnice a tím se odstranila administrativní duplicita ve společnosti Meopta optika, s.r.o. Teoretická část se zabývá oblastí procesního řízení a řízení jakosti. Zejména je diskutováno …více
Abstract:
The aim of this Master thesis is to create a project to make simpler and transparent process documentation that modifies or completes process models so that they would fully substi-tute directives of a company and therefore the administrative duplication in the company Meopta optika, s.r.o. could be removed. The theoretical part deals with business process management and quality management. Especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hrabal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klauda, Michal. Implementace prvků Business Process Managementu ve firmě Meopta optika, s.r.o. . Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe