Ing. Petra Vyskotová

Diplomová práce

Vliv blogu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele

The influence of the blog on the consumer buying decision process
Anotace:
Hlavním tématem této diplomové práce je vliv blogu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele. Pro dosažení důvěryhodnějších výsledků slouží obsahová analýza komentářů pod konkrétním videem a článkem, která poskytne odpovědi k některým ze stanovených hypotéz. V praktické diplomové části bylo za pomoci dotazníkového šetření dosaženo hlavního cíle a to zjistit, jaký má konkrétní blog vliv na nákupní …více
Abstract:
The main theme of this diploma thesis is the influence of the blog onconsumer decision-making process. To achievemore reliable results the content analysiscomments under a particular video and article were used. The results found alsoprovide answers to some of the hypotheses. In the practical part of the diploma the questionnaire survey was used to achieve the main goal and to find out howa specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní