Theses 

Vliv blogu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele – Ing. Petra Vyskotová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Petra Vyskotová

Diplomová práce

Vliv blogu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele

The influence of the blog on the consumer buying decision process

Anotace: Hlavním tématem této diplomové práce je vliv blogu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele. Pro dosažení důvěryhodnějších výsledků slouží obsahová analýza komentářů pod konkrétním videem a článkem, která poskytne odpovědi k některým ze stanovených hypotéz. V praktické diplomové části bylo za pomoci dotazníkového šetření dosaženo hlavního cíle a to zjistit, jaký má konkrétní blog vliv na nákupní rozhodovací proces spotřebitele, a na základě čeho se spotřebitelé rozhodují.

Abstract: The main theme of this diploma thesis is the influence of the blog onconsumer decision-making process. To achievemore reliable results the content analysiscomments under a particular video and article were used. The results found alsoprovide answers to some of the hypotheses. In the practical part of the diploma the questionnaire survey was used to achieve the main goal and to find out howa specific blog influences the buying decision process of consumers and what main criteria are essential for consumers in their decision - making process.

Klíčová slova: blogy, internetový marketing, nákupní chování spotřebitele, obsahový marketing blogs, internet marketing, consumer buying behavior, content marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz