Bc. Kristýna Hálová

Bachelor's thesis

Komunikační strategie u studentů v angličtině jako cizím jazyce

Learners' communication strategies in English as a foreign language
Abstract:
Tato bakalářská práce s názvem Komunikační strategie u studentů v angličtině jako cizím jazyce se zabývá tematikou komunikačních strategií a jejich využití při učení cizího jazyka, konkrétně anglického. Práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické se zaměřuje na komunikaci obecně, objasňuje původ komunikačních strategií, jejich základní definice a různá dělení komunikačních strategií podle jednotlivých …more
Abstract:
This bachelor thesis called ,,Learners' Communication Strategies in English as a Foreign Language” focuses on the topic of the communication strategies and their usage in learning English as a second language. It is divided into two parts. In the theoretical part describes the process of communication in general, clarifies the origin and the basic definitions of the communication strategies. This part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Sýkorová
  • Reader: Mgr. Barbora Šimůnková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta