Bc. Lucie Směšná

Diplomová práce

Společenská odpovědnost jako motiv nákupního chování zákazníků obchodního centra

Social responsibility as a motive behavior of customer shopping center
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem (CSR) a její možné implementace do fungování obchodního centra Olympia Mladá Boleslav. Práce představuje koncept společenské odpovědnosti v širších okolnostech s důrazem na nákupní chování zákazníků spolu se specifickým řízením obchodních center. Analýzou interních dokumentů určí současné postavení OC na trhu a díky CSR nabídne …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of corporate social responsibility (CSR) and its possible implementation into the functioning of the shopping centre Olympia Mladá Boleslav. The dissertation talks about the concept of social responsibility in the wider circumstances with an emphasis on the purchasing behaviour of customers along with the specific management of shopping centres. Analysis of internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní