Bc. Veronika Bartošová

Diplomová práce

Analýza prostředí Disco Club Morava

Environmental analysis of Disco Club Morava
Anotace:
BARTOŠOVÁ, Veronika. Analýza prostředí Disco Club Morava. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2016. Celkový počet stran 91. Cílem diplomové práce je analyzovat prostředí Disco Clubu Morava a na základě provedených analýz pak doporučit podniku vhodnou strategii. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení veškerých pojmů a obsahuje názory různých autorů, jak vnímají například strategický management …více
Abstract:
BARTOŠOVÁ, Veronika. Environmental analysis of Disco Club Moravia. [Thesis] Institute of Hospitality Management. Prague: 2016 Total number of pages 91. The thesis aims to analyze the environment of Disco Club Moravia and based on these ones to recommend appropriate enterprise strategy. The theoretical part is focused on definition of all terms and contains opinions of various authors, how they perceive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze