Ing. Kateřina Volšičková

Diplomová práce

Návrh strategie pro získávání korporátních klientů pro vybraný hotel

Suggestion of strategy for acquiring corporate customers for the selected hotel
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou současné stávající spolupráce vybraného hotelu - Clarion Congress Hotel Prague s korporátními klienty. Na základě analýzy stávající situace hotelu se bude zabývat návrhem nové strategie, díky které by hotel mohl získat nové korporátní klienty. První část diplomové práce je věnována samotné definici marketingu, obchodnímu a marketingovému oddělení a jeho pracovníkům …více
Abstract:
This dissertation analyzes the current existing cooperation of Clarion Congress Hotel Prague with corporate clients. Based on the analysis of the current situation this thesis will be focused on possible strategies which could help the hotel to gain new corporate clients. The first theoretical part contains definition of marketing, trading and marketing department and its workers, issues of strategic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martina Sochůrková
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze