Bc. Lucie Kubišová

Diplomová práce

Senioři a jejich soužití s rodinou

Seniors and their coexistence with the family
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice soužití seniorů s jejich rodinou. Záměrem je analyzovat názory seniorů na život ve společně sdílené domácnosti se svými rodinnými příslušníky. Teoretická část je věnována uvedení do problematiky stárnutí a stáří. Jsou zde vysvětleny klíčové pojmy stárnutí, stáří, senior a kvalita života. Podrobněji jsou zde rozebrány změny, které ovlivňují život starého člověka …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problems of coexistence seniors with their family. The intention is analyze the view seniors to live in a shared home with their family members. The theoretical part is focused on introduction to the problems of ageing and old age. There are explained the key concepts of ageing, old age, senior and quality of life. There are analyzed the changes which affect life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta