Marco GIAMPAOLI

Bakalářská práce

Získávání zaměstnanců pomocí metod e-recruitmentu v podniku Bilfinger Industrial Services Czech, s. r. o.

Recruiting employees by using e-recruitment methods in company Bilfinger Industrial Services Czech, s. r. o.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je získávání zaměstnanců metodami e-recruitmentu ve vybraném podniku. Cílem bakalářské práce je posouzení stávajícího procesu získávání zaměstnanců a vytvoření návrhu možného zavedení vybraných metod e-recruitmentu do procesu získávání zaměstnanců ve zkoumané firmě. V teoretické části, která bude vypracována na základě odborné literatury, bude vymezen pojem "řízení lidských …více
Abstract:
Subject of the bachelor thesis is recruiting employees by using methods of e-recruitment in the chosen company. The aim of the bachelor thesis is the assasment of the current process of recruiting employees and creation of a draft of the possible implementation of the e-recruitment methods into the recruiting process in researching company. In the theoretical part, which will be written based on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GIAMPAOLI, Marco. Získávání zaměstnanců pomocí metod e-recruitmentu v podniku Bilfinger Industrial Services Czech, s. r. o.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická