Bc. Michaela Kulhánková

Diplomová práce

Efektivnost řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci

Human Resources Management Efficiency in a Particular Company
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována problematice efektivnosti řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, jako řízení, lidské zdroje a řízení lidských zdrojů, dále je zde popsána historie řízení lidských zdrojů, úloha řízení lidských zdrojů, činnosti řízení lidských zdrojů a efektivnost řízení lidských zdrojů …více
Abstract:
This thesis is devoted to an issue of a human resources management efficiency in a particular company. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part defines basic terms such as management, human resources and human resource management, history of human resource management, role of human resource management, human resource management activities and an effectiveness of human resource …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2023
  • Vedoucí: Ing. Nela Krastiňš Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Roman Urban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.