Dominika HRDÁ

Diplomová práce

Současné podoby politické ideologie liberalismu v evropském politickém prostoru

Current forms of political ideology of liberalism in European political space
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zabývat se současným pojetím liberalismu (jako politické ideologie) v evropském politickém prostoru. Práce je strukturovaná do dvou hlavních částí. V první části práce jsou vyložena základní politicko-filosofická východiska, zejména definice a znaky pojmu liberalismus, či stěžejní historické základy této ideologie a následné její proměny. Druhá část této diplomové práce …více
Abstract:
The goal of this thesis is based on contemporary concept of liberalism (as a political ideology) in the European political space. The thesis is divided into two parts. First part is focused on fundamental political-philosophical bases, especially the definition and signs of the concept of liberalism or historical foundations of this ideology. Second part of this thesis is focused on selected political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRDÁ, Dominika. Současné podoby politické ideologie liberalismu v evropském politickém prostoru. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta