Mgr. Kateřina Baráková

Master's thesis

Komparace daňové podpory na výzkum a vývoj v zemích EU

Comparison of tax support for research and development in the EU countries
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou daňové podpory výzkumu a vývoje ve vybraných státech EU, a to v České republice, Velké Británii a Francii. Cílem práce je provést analýzu a následně komparovat daňové nástroje na podporu výzkumu a vývoje. První část práce je zaměřena na teoretické zkoumání literatury zabývající se inovační politikou a podporou výzkumu a vývoje se zaměřením na daňovou podporu …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of tax support for R&D in three selected EU member states – in the Czech Republic, the UK and France. The aim of the thesis is to analyse and then compare the main R&D tax incentives. The first part of the thesis is a focused review of the theoretical literature dealing with innovation policy and support for R&D. The second part of the thesis describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta