Mgr. Kateřina Baráková

Diplomová práce

Komparace daňové podpory na výzkum a vývoj v zemích EU

Comparison of tax support for research and development in the EU countries
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou daňové podpory výzkumu a vývoje ve vybraných státech EU, a to v České republice, Velké Británii a Francii. Cílem práce je provést analýzu a následně komparovat daňové nástroje na podporu výzkumu a vývoje. První část práce je zaměřena na teoretické zkoumání literatury zabývající se inovační politikou a podporou výzkumu a vývoje se zaměřením na daňovou podporu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of tax support for R&D in three selected EU member states – in the Czech Republic, the UK and France. The aim of the thesis is to analyse and then compare the main R&D tax incentives. The first part of the thesis is a focused review of the theoretical literature dealing with innovation policy and support for R&D. The second part of the thesis describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta