Bc. Zuzana Kubínková

Diplomová práce

Podmínky participace osob s mentálním postižením na komunitním plánování

Conditions of participation of persons with mental disabilities in community planning
Anotace:
Anotace Název práce: Podmínky participace osob s mentálním postižením na komunitním plánování Autor: Bc. Zuzana Kubínková Vedoucí práce: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Instituce: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií Počet slov: 20 088 Počet slov základního textu: 18 394 Tato diplomová práce se zabývá participací osob s mentálním postižením na komunitním plánování ve vybraném městě …více
Abstract:
Annotation Thesis title: Conditions of participation of persons with mental disabilities in community planning Author: Bc. Zuzana Kubínková Academic supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Institution: Masaryk University, Faculty of Social Studies Word count: 20 088 Basic word count: 18 394 This thesis deals with the participation of mentally handicapped people on community planning in a selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií