Theses 

Problematika EU v gymnaziálním vzdělávání – Mgr. Ivana Rejmonová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Ivana Rejmonová

Diplomová práce

Problematika EU v gymnaziálním vzdělávání

Anotace: Diplomová práce Problematika EU v gymnaziálním vzdělávání si klade za cíl prozkoumat zájem a oblibu vzdělávacích programů EU u studentů a zmapovat účast gymnázií na projektech EU.

Abstract: Annotation The aim of my diploma thesis The European Union Issues at Secondary Schools is to find out the popularity of the EU projects as far as the interest of secondary school students is concerned, and to demonstrate their participation in the EU projects. KEY WORDS The European Union, EU History, EU Enlargement, Euro, European Economic Community (EEC), European Commission, European Council, Council of the European Union, EU Educational Policy , The Lisbon Strategy, Lifelong learning, Vocational Education, Education and Training programmes, Education projects, The European Social Fund, Structural Funds.

Klíčová slova: Evropská unie, Historie EU, Rozšíření EU, Euro, Evropské hospodářské společenství, Evropská komise, Evropská rada, Rada EU, Vzdělávací politika EU, Lisabonská strategie, Celoživotní vzdělávání, Profesní vzdělávání, Vzdělávací programy, Vzdělávací projekty, Evropský sociální fond, Strukturální fondy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Jana Skácelová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:49, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz