Lucie Šimůnková

Bachelor's thesis

Position of women in company Lagardere Travel Retail

Postavení žen ve společnosti Lagardere Travel Retail
Abstract:
Tato bakalářská práce studuje postavení žen v práci, konkrétně ve firmě Lagardère Travel Retail v České Republice. V teoretické části práce se zaměřím na situaci žen ve světě v oblasti byznysu ale take na postavení žen v politice, což ovlivňuje bysnysové prostředí v daném státě. V praktické části zkoumám situaci ve firmě Lagardère Travel Retail. Budu popisovat hierarchii firmy a přítomnost žen na různých …more
Abstract:
The thesis is studying the position of women in business, specifically in Lagardère Travel Retail in the Czech Republic. In the theoretical part, I will focus on the situation of women in the world in business but I will also mention fields like politics which have an influence on the business environment of the country. The practical part assesses the situation in Lagardère Travel Retail. It will …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Zuzana Křečková Kroupová
  • Reader: Jitka Volfová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72997

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business