Bc. Vít Mergl

Master's thesis

Optimalizace zpracování družicových dat pro monitoring kvality vod

Optimization of satellite data processing for water quality monitoring
Abstract:
Tato práce se zabývá atmosférickou korekcí, která má vliv na modely pro stanovení obsahu chlorofylu-a z družicových snímků. V práci jsou popsány čtyři varianty atmosférické korekce Sen2cor, Sen2cor+igrid.atcor, MAJA, MAJA+i.grid.atcor. V praktické části jsou všechny atmosférické korekce vyzkoušeny na snímcích s vodními plochami nacházející se mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. V závěru práce j e vybrán …more
Abstract:
This thesis is focused on atmospheric correction, which has influence on determining chlorophyll-a content from satellite imagery. The thesis describes four atmospheric correction variants with Sen2cor, Sen2cor+i.grid.atcor, MAJA and MAJA+i.grid.atcor. In next part, all corrections are tested on an image with water surfaces located between Hradec Králové and Pardubice. At the end of thesis, the best …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mergl, Vít. Optimalizace zpracování družicových dat pro monitoring kvality vod. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Chemical and Process Engineering / Environment Protection