Ing. Jan Hovad

Diplomová práce

Dálkový průzkum vzdálených objektů a následné digitální zpracování obrazu

Remote sensing of distant objects and subsequent digital image processing
Anotace:
Práce je zaměřena na využití metod dálkového průzkumu Země (DPZ) a digitálního zpracování obrazu v oblasti průzkumu velmi vzdálených objektů vesmíru. Znázorňuje aplikaci aktuálních, specifických a široce-použitelných metod digitálního zpracování obrazu jak teoreticky, tak prakticky pomocí doplňkových příkladů. Celá série postupů je zakončena konkrétní aplikací na praktickém výzkumu proměnných hvězd …více
Abstract:
The work is focused on utilization and expansion of remote sensing of planet Earth and digital data processing (DDP) in a very distant universe. Shows the actual application of specific and widely usefull DDP methods theoreticaly as well as practically using additional examples. The whole set of examples is finished by concrete aplication in practical research of Variable stars.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hovad, Jan. Dálkový průzkum vzdálených objektů a následné digitální zpracování obrazu. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě