Bc. Martina LAŇAROVÁ

Master's thesis

Historie textilního podniku Seba, bavlnářské závody, n.p.(1945-1989) na základě nezpracovaného archivního fondu

History of the textile company Seba,cotton plants, n.p.(1945-1989) on the basis of unprocessed archival fund
Abstract:
Cílem diplomové práce Historie textilního podniku Seba, bavlnářské závody, n. p. (1945-1989) na základě nezpracovaného archivního fondu je podat ucelený obraz o poválečných dějinách významného severočeského textilního podniku, který mezi prvními začal vyrábět bavlněné tkaniny s podílem umělých vláken. Práce čerpá z archivního materiálu dosud ještě nezpracovaného fondu n. p. SEBA Tanvald, který autorka …more
Abstract:
The main target of thesis History of the textile company Seba,cotton plants, n.p. (1945-1989) based on unprocessed archival fund show a comprehensive image of the post-war history of an important North Bohemian textile company, which began among the first produce cotton fabrics containing synthetic fibers. The diploma thesis draws from archival material not yet unprocessed fund n.p SEBA Tanvald, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 10. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Eduard Mikušek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LAŇAROVÁ, Martina. Historie textilního podniku Seba, bavlnářské závody, n.p.(1945-1989) na základě nezpracovaného archivního fondu . Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Master programme / field:
Historical Sciences / Cultural and Historical Regional Studies

Theses on a related topic