Bc. Nikola Sasínová

Bachelor's thesis

Klimakterium a jak jej prožívají dnešní ženy

Climacterium and how it’s experienced by today’s woman
Anotácia:
Práce se zabývá trávením volného času ekonomicky činných žen v klimakteriu a postklimakteriu. Zkoumá, zda ženy v klimakteriu aktivně využívají svůj volný čas. Teoretická část se zaměřuje na etiologii a průběh klimakteria. Dále se také věnuje onemocněním souvisejícím s klimakteriem a případné terapii těchto onemocnění a problémů které klimakterium přináší. Konečná část teoretické části se věnuje životnímu …viac
Abstract:
The thesis is studying a passing of free time of economically active women in climacterium and postclimacterium. It researchs if women in climacterium pass their free time actively. Theoretical part is focusing on etiology and progress of climacterium. It is also consindering illnes and issues related to climacterium and their appropriate treatment. Final part of theoretical part is loking into lifestyle …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslava Kameníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta