Bc. Nikola Sasínová

Bachelor's thesis

Klimakterium a jak jej prožívají dnešní ženy

Climacterium and how it’s experienced by today’s woman
Abstract:
Práce se zabývá trávením volného času ekonomicky činných žen v klimakteriu a postklimakteriu. Zkoumá, zda ženy v klimakteriu aktivně využívají svůj volný čas. Teoretická část se zaměřuje na etiologii a průběh klimakteria. Dále se také věnuje onemocněním souvisejícím s klimakteriem a případné terapii těchto onemocnění a problémů které klimakterium přináší. Konečná část teoretické části se věnuje životnímu …more
Abstract:
The thesis is studying a passing of free time of economically active women in climacterium and postclimacterium. It researchs if women in climacterium pass their free time actively. Theoretical part is focusing on etiology and progress of climacterium. It is also consindering illnes and issues related to climacterium and their appropriate treatment. Final part of theoretical part is loking into lifestyle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Miloslava Kameníková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta