Theses 

Postoj duchovních doprovázejících k supervizi – Mgr. Petra Janečková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petra Janečková

Master's thesis

Postoj duchovních doprovázejících k supervizi

Attitude of spiritual directors to supervision

Abstract: Diplomová práce Postoj duchovních doprovázejících k supervizi se zabývá postoji, které duchovní doprovázející zaujímají vůči supervizi kolegů, kterou navštěvují. Jedná se o jedinečný koncept, nakolik není toto téma zatím dostatečně rozvinuté v České republice. Hlavní výzkumná otázka práce zní: „Jaké jsou postoje duchovních doprovázejících k supervizi duchovního doprovázení?“ Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zabývá konceptualizací pojmů z hlavní výzkumné otázky - rozpracovává koncept duchovního doprovázení, supervize, postoje a také supervize duchovního doprovázení. V empirické části je popsána metodologie výzkumu. Autorka dále interpretuje a analyzuje získaná data a v závěru odpovídá na hlavní výzkumnou otázku.

Abstract: The Diploma thesis Attitude of spiritual directors toward supervision deals with the phenomenon supervision of spiritual directors. This topic has not yet been developed in the Czech republic. The main research question is "What is the attitude of spiritual directors toward Peer Supervision Group?" The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the conceptualization of the terms of the main research question and developing the concept of spiritual directing, supervision, attitude and also with the context of supervision of spiritual directors. In the empirical part is described the methodology. The author then analyzes and interprets the data and in the end answers the main research question.

Keywords: supervize, duchovní doprovázející, postoj, supervize duchovních doprovázejících, supervision, spiritual director, attitude, supervision of spiritual directors

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 16:21, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz