Silvie NEVOLOVÁ

Bakalářská práce

Systém sociálních služeb pro osoby seniorského věku ve městě Ostrava

The social services system for senior people in the city of Ostrava
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je systém sociálních služeb pro osoby seniorského věku ve městě Ostrava. Cílem bakalářské práce je popsat situaci v oblasti sociálních služeb pro osoby seniorského věku v Ostravě a jaký vliv na ně má zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a standardy kvality. V první kapitole je definováno stárnutí, tělesné, psychické a sociální změny související se stářím. Druhá kapitola …více
Abstract:
The subject of this bachelor?s thesis is the system of social services for the senior age people in the city of Ostrava. The main purpose of this thesis is to describe the situation in social services for the senior age people in the city of Ostrava and to show the consequences of the Act No. 108/2006 on social services and the quality standards. In the first chapter, aging, physical, mental and social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012
Zveřejnit od: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEVOLOVÁ, Silvie. Systém sociálních služeb pro osoby seniorského věku ve městě Ostrava. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta