Martina Kosová

Bakalářská práce

Situace vysokoškolsky vzdělaných žen na pracovním trhu

Situation of Graduated Women in the Labour Market
Anotace:
Tématem bakalářské práce je situace žen na pracovním trhu s přihlédnutím na ženy s vysokoškolským vzděláním. Práce se zaměřuje na nerovné postavení žen na trhu práce v porovnání s muži. Je zde popsána míra zaměstnanosti žen, segregace trhu práce v souvislosti s pohlavím, nerovné platové ohodnocení žen a další formy diskriminace, se kterými se ženy na trhu práce setkávají. Cílem práce je zmapovat současnou …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the situation of women in the labour market with regard to graduate women. The thesis focuses on the unequal position of women in the labour market in comparison with men. There is also description of the female employment rate, labour market segregation in relation to gender, women's unequal pay and other forms of discrimination that women face in the labour market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2015
Zveřejnit od: 23. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kosová, Martina. Situace vysokoškolsky vzdělaných žen na pracovním trhu. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / anglický jazyk - humanitní studia