Martina Kosová

Bachelor's thesis

Situace vysokoškolsky vzdělaných žen na pracovním trhu

Situation of Graduated Women in the Labour Market
Abstract:
Tématem bakalářské práce je situace žen na pracovním trhu s přihlédnutím na ženy s vysokoškolským vzděláním. Práce se zaměřuje na nerovné postavení žen na trhu práce v porovnání s muži. Je zde popsána míra zaměstnanosti žen, segregace trhu práce v souvislosti s pohlavím, nerovné platové ohodnocení žen a další formy diskriminace, se kterými se ženy na trhu práce setkávají. Cílem práce je zmapovat současnou …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the situation of women in the labour market with regard to graduate women. The thesis focuses on the unequal position of women in the labour market in comparison with men. There is also description of the female employment rate, labour market segregation in relation to gender, women's unequal pay and other forms of discrimination that women face in the labour market …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2015
Accessible from:: 23. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kosová, Martina. Situace vysokoškolsky vzdělaných žen na pracovním trhu. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická