Michaela Hoblíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Charakteristika mladého lídra v komunitní práci

Characteristics of a young leader in community work
Abstract:
Práce si klade za cíl zjistit Charakteristiku mladého lídra v komunitní práci. Cílem absolventské práce bylo odpovědět na výzkumnou otázku „Jaká je charakteristika mladého lídra v komunitní práci?“. Práce byla vypracovaná pomocí kvalitativního výzkumu. Jako respondenty jsem zvolila komunitní pracovníky. Předpokladem bylo, že tito pracovníci mají zkušenosti s prací s komunitou a dokážou popsat charakteristiku …more
Abstract:
It has been the purpose of my work to find out the characteristic characteristics of a young leader in community work. The aim of my graduate thesis has been to answer the question “What is the characteristics of a young leader in community work?”. The method used to answer this question was qualitative research. As respondents I used community workers. To qualify as respondents, the workers were supposed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Daniela Ochmannová
  • Reader: Mgr. Miloslava Šotolová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce