Libuše Sýkorová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Realizace komunitní práce v komunitním centru Arcidiecézní charity Košice

Anotace:
Cílem této absolventské práce je popsat stěžejní aspekty fungování Komunitního centra při Arcidiecézní charitě Košice. Zaměřuje se zejména na sociální začleňování sociálně vyloučených osob, identifikaci modelu komunitní práce, organizační rámec, skladbu cílové skupiny a charakter řešených problémů. Součástí práce je analýza řešených problémů ve vyloučené lokalitě v Lipanech na východním Slovensku technikou …více
Abstract:
The aim of this graduation thesis is to describe the key aspects of the functioning of the Community Center at the Archdiocese Caritas Košice. It focuses mainly on the social inclusion of socially excluded people, the identification of the community work model, the organizational framework, the structure of the target group and the character of solving problems. Part of the work is the analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc