Bc. Marie Udatná

Bakalářská práce

Twenty Years After Ellen: How Far Has Queer Television Come

Twenty Years After Ellen: How Far Has Queer Television Come
Anotace:
Tato práce zkoumá, jak se znázorňování fiktivních homosexuálních a bisexuálních postav v amerických seriálech zlepšilo od devadesátých let. Na příkladu populárních amerických seriálů z devadesátých let je popsána problematika týkající se těchto postav právě v devádesátých letech, poté práce popisuje deset vybraných seriálů z roků 2017 a 2018, na kterých je ukázáno, do jaké míry se tato problematika …více
Abstract:
The thesis examines how has portrayal of lesbian, gay, and bisexual fictional characters in American television series improved since the 1990s. It uses examples of popular series of that decade to illustrate issues concerning the treatment of these characters, and ten selected television series of the 2017/2018 season to examine whether these issues are still common or have been resolved. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Bc. Tereza Walsbergerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura