Michala Navrátilová

Bakalářská práce

Reality, Freedom and Deception: A Thematic Analysis of John Fowles's The Magus

Reality, Freedom and Deception: A Thematic Analysis of John Fowles's \kur{The Magus}
Abstract:
The main focus of this bachelor's thesis is to detect and analyze three main chosen themes in John Fowle's The Magus. Elements of Reality, Freedom and Deception are mentioned and explained, and so are the relationships among them. This work also provides a brief introduction to the postmodernism and introduces John Fowles in the context of postmodernism. One of the chapters covers several of author …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou třech zvolených hlavních témat, které se vyskytují v díle Mág od spisovatele Johna Fowlese. Prvky reality, svobody a klamu jsou v práci zmíněny a rozebrány, stejně tak jako vzájemná propojenost těchto témat. Dále se práce soutředí na stručný popis postmodernismu a představení Fowlese jako postmoderního autora. Jedna z kapitol zmiňuje několik knih autora …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Fonfárová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Navrátilová, Michala. Reality, Freedom and Deception: A Thematic Analysis of John Fowles's The Magus. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi