Michala Navrátilová

Bachelor's thesis

Reality, Freedom and Deception: A Thematic Analysis of John Fowles's The Magus

Reality, Freedom and Deception: A Thematic Analysis of John Fowles's \kur{The Magus}
Abstract:
The main focus of this bachelor's thesis is to detect and analyze three main chosen themes in John Fowle's The Magus. Elements of Reality, Freedom and Deception are mentioned and explained, and so are the relationships among them. This work also provides a brief introduction to the postmodernism and introduces John Fowles in the context of postmodernism. One of the chapters covers several of author …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou třech zvolených hlavních témat, které se vyskytují v díle Mág od spisovatele Johna Fowlese. Prvky reality, svobody a klamu jsou v práci zmíněny a rozebrány, stejně tak jako vzájemná propojenost těchto témat. Dále se práce soutředí na stručný popis postmodernismu a představení Fowlese jako postmoderního autora. Jedna z kapitol zmiňuje několik knih autora …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016
Accessible from:: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vladimíra Fonfárová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Navrátilová, Michala. Reality, Freedom and Deception: A Thematic Analysis of John Fowles's The Magus. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration