Lukáš Kalina

Bakalářská práce

Ekologické daně v ČR

Environmental Taxes in the ČR
Anotace:
Anotace Předkládaná bakalářská práce se zabývá daní ze zemního plynu a některých dalších plynů, daní z elektřiny a daní z pevných paliv, souhrnně nazývány ekologickými daněmi, které v daňovém systému České republiky představují nejmladší daně, jelikož byly zavedeny v lednu roku 2008 zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a to na základě Směrnice Rady 2003/96 ES, kterou se mění struktura …více
Abstract:
Annotation The objective of this work is tax on natural gas and other gases, tax on electricity and tax on solid propellant which are complex called “taxation of energy products” and that are the youngest taxation which were established in 2008 by Act No 261/2007 Sb. according to Council directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Yveta Tomášková
  • Oponent: Miroslav Benčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava