Theses 

Jessica jako nástroj podpory regionálního rozvoje ve vybraných zemích EU – Bc. Kateřina Kotalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Kotalová

Diplomová práce

Jessica jako nástroj podpory regionálního rozvoje ve vybraných zemích EU

JESSICA as an instrument of regional development in selected EU countries

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na fungování Společné evropské podpory udržitelných investic do městských oblastí (JESSICA) a na její využití jako nástroje regionálního rozvoje v Evropské unii. Cílem je objasnit základní charakteristiku tohoto finančního nástroje, definování jeho přínosů, překážek a aplikaci ve vybraných zemích EU s následným porovnáním a analýzou využití iniciativy JESSICA v České republice.

Abstract: The thesis concetrates on functioning of the Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA) and its using as an instrument of regional development in European Union. The goal is the basic characteristic, defining the benefits, barriers and application of this financial instrument in selected EU countries, with subsequent comparison and analysis of the using the initiative JESSICA in the Czech Republic.

Klíčová slova: JESSICA, Evropská unie, fond rozvoje měst, finanční nástroj, úvěr, regionální politika, rozvoj měst, European Union, urban development fund, financial instrument, loan, regional policy, urban development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 14:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz