Theses 

Evropský fond regionálního rozvoje - OP Životní prostředí a jeho finanční prostředky – Bc. Markéta Kovačová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta Kovačová

Diplomová práce

Evropský fond regionálního rozvoje - OP Životní prostředí a jeho finanční prostředky

European Regional Development Fund - OP Environment and its financial resources

Anotace: Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolila Evropský fond regionálního rozvoje, a to z toho důvodu, že otázka Evropské unie a jejich strukturálních fondů je velmi aktuální a také mě osobně zajímá, jak lze využívat finanční prostředky z těchto fondů pro Českou republiku. Touto prací bych čtenáře ráda seznámila s výše uvedeným strukturálním fondem, jeho operačními programy (se zaměřením na Operační program Životního prostředí), regionální politikou Evropské unie, finančními prostředky České republiky a Evropské unie a konkrétními projekty z praxe.

Abstract: I have chosen The European Regional Development Fund as the subject of my diploma thesis. Teh reason is the question of European Union and its Structural funds is very actual and Iam interested in the financial resources from these funds for Czech Republic. I would like to inform readers about the Structural fund, its operational programmes (concretely operational programme environment), the regional policy of European Union, the financial resources of Czech Republic and of European Union and concret projects from practice.

Klíčová slova: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropská unie, Operační program Životního prostředí, životní prostředí, finanční prostředky, energetika, prioritní osy, projekt, rozpočet.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Emilie Kalínská, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Teplík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz