Bc. Markéta Kovačová

Diplomová práce

Evropský fond regionálního rozvoje - OP Životní prostředí a jeho finanční prostředky

European Regional Development Fund - OP Environment and its financial resources
Anotace:
Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolila Evropský fond regionálního rozvoje, a to z toho důvodu, že otázka Evropské unie a jejich strukturálních fondů je velmi aktuální a také mě osobně zajímá, jak lze využívat finanční prostředky z těchto fondů pro Českou republiku. Touto prací bych čtenáře ráda seznámila s výše uvedeným strukturálním fondem, jeho operačními programy (se zaměřením na Operační …více
Abstract:
I have chosen The European Regional Development Fund as the subject of my diploma thesis. Teh reason is the question of European Union and its Structural funds is very actual and Iam interested in the financial resources from these funds for Czech Republic. I would like to inform readers about the Structural fund, its operational programmes (concretely operational programme environment), the regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Emilie Kalínská, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Teplík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní