Bc. Jan Calta

Bachelor's thesis

Vliv Nordic Walking na tělesnou zdatnost běžné populace

Effect of Nordic Walking on Fitness of Regular Population
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na Nordic Walking a jeho vliv na tělesnou zdatnost člověka. Cílem práce je zjistit vliv pravidelného desetitýdenního tréninku na aerobní zdatnost jedince. Co se týče obsahu práce, je v ní jak teoretická, tak také praktická část. V teoretické části se autor zabývá obecnými vlivy Nordic Walking na člověka a částečně i benefity této pohybové aktivity. Autor na základě této …more
Abstract:
The final thesis is focused on Nordic Walking and its effect on human fitness. The goal of the thesis is to find out the effect of a ten-week long training on aerobic human fitness. Regarding the content of the thesis, there are both theoretical and practical parts. In the theoretical part, the author is concerned with general effects of Nordic Walking on human and briefly with the benefits of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014
Accessible from:: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Klára Kuprová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Calta, Jan. Vliv Nordic Walking na tělesnou zdatnost běžné populace. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN