Martina STAŇOVÁ

Bakalářská práce

Ovlivnění hypomobility u seniorů s využitím techniky nordic walking

Influencing senior hypomobility by Nordic walking
Anotace:
Práce se zabývá pohybovou aktivitou v seniorském věku a důsledky při jejím nedostatku. V teoretické části práce byly shrnuty tělesné i psychické procesy spojené se stárnutím, častá onemocnění spojená s vyšším věkem a možnosti jejich ovlivnění pohybovou terapií. Na konci teoretické části práce jsou popsány základní údaje o technice nordic walking. Praktická část práce je zaměřena na šetření zabývající …více
Abstract:
Thesis deals with senior?s physical activity and consequences of its lack. The theoretical part of presented work sums up the physical and mental processes linked with ageing, frequent diseases connected with old age and effect of physical activity on these disorders. At the end of the theoretical part basic facts about Nordic walking technique are described. The practical part presents research into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Krhutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇOVÁ, Martina. Ovlivnění hypomobility u seniorů s využitím techniky nordic walking. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta