Bc. Jan Calta

Bachelor's thesis

Vliv Nordic Walking na tělesnou zdatnost běžné populace

Effect of Nordic Walking on Fitness of Regular Population
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na Nordic Walking a jeho vliv na tělesnou zdatnost člověka. Cílem práce je zjistit vliv pravidelného desetitýdenního tréninku na aerobní zdatnost jedince. Co se týče obsahu práce, je v ní jak teoretická, tak také praktická část. V teoretické části se autor zabývá obecnými vlivy Nordic Walking na člověka a částečně i benefity této pohybové aktivity. Autor na základě této …viac
Abstract:
The final thesis is focused on Nordic Walking and its effect on human fitness. The goal of the thesis is to find out the effect of a ten-week long training on aerobic human fitness. Regarding the content of the thesis, there are both theoretical and practical parts. In the theoretical part, the author is concerned with general effects of Nordic Walking on human and briefly with the benefits of this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zverejniť od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Klára Kuprová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Calta, Jan. Vliv Nordic Walking na tělesnou zdatnost běžné populace. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN