Bc. Michaela Zářecká

Diplomová práce

Socioprostorová analýza města Pardubice v roce 2011 a některé změny jeho socioprostorové struktury mezi lety 2001 a 2011

Socio spatial analysis of Pardubice in 2011 and some changes of its socio spatial structure between 2001 to 2011
Anotace:
Cílem této práce je popis a grafické znázornění vybraných sociálně-demografických charakteristik obyvatelstva Pardubic, porovnání klíčových proměnných, vypovídajících o socioprostorové struktuře, z let 2001 a 2011. Za tímto účelem jsou zpracována data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 za město Pardubice ve struktuře základních sídelních jednotek (ZSJ). V teoretické části se věnuji teoretickým konceptům …více
Abstract:
The aim of this thesis is description and graphical illustration of chosen socio-demographical characteristics of Pardubice population, draw a comparison between key variables, which are reflective of socio-spatial structure, from 2001 and 2011. For this purpose there are used the data from the census Sčítání lidu, domů a bytů 2011 for the city of Pardubice in a structure of basic settlement units …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií