Bc. Veronika Šašinková

Diplomová práce

Unterrichten lernen: Methoden und ihre Umsetzung in den Curricula der Lehramtsstudien an ausgewählten Universitäten in der Tschechischen Republik

Learning how to teach: methods in curricula of studies for secondary school teacher training at czech universities
Abstract:
This diploma thesis deals with methods and their applying in study programs of German language teaching and literature at selected universities in the Czech Republic. First of all, the thesis deals with informing about terms such as a method, current trends and the closely related term of multiple intelligences. Afterwards, the term curriculum is mentioned and an analysis of study programs of teaching …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá metodami a jejich užitím ve studijních programech učitelství německého jazyka a literatury na vybraných univerzitách v České republice. Nejdříve se práce věnuje seznámení s pojmy jako metoda, aktuální trendy a úzce související pojem mnohočetné inteligence. Dále se zmiňuje termín curriculum a je provedena analýza studijních programů učitelství, z nichž jsou pak vyvozeny …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2015
  • Vedoucí: Mag. phil. Christina Fasching
  • Oponent: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta