Mgr. Jitka Novotná

Bakalářská práce

Rodičovství ve dvou epochách české společnosti ve výpovědích žen dvou generací.

Parenthood throughout two epochs of czech society as a testimony of women of two generations.
Anotace:
V předložené bakalářské práci se věnuji významu rodičovství, hodnotě dítěte a reprodukčním strategiím. V první kapitole teoretické části práce se věnuji historickému přehledu rodičovství sociologickou optikou s důrazem na období socialismu a kapitalismu v České republice. Dále jsou v práci stručně popsány některé sociologické teorie a koncepty, které se mohou vztahovat k problematice rodičovských strategií …více
Abstract:
This bachelor thesis investigates the importance of parenthood, the value of a child and reproduction strategies. The first chapter of the theoretical section is dedicated to the historical overview of parenthood from the sociological point of view with the emphasis on the era of socialism and capitalism in Czech republic. Further there are brief descriptions of certain sociological theories and concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Syslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Sociologie